Hylly Primo

Hylly Primo

Aukon koko

400 mm

500 mm

600 mm

Syvyys

120 mm