Hylly

Hylly

Aukon koko

400 mm

500 mm

600 mm

800 mm

Syvyys

120 mm